Fondsret

Advokat (L) Torben Buur har i en årrække beskæftiget sig med fondsretlige forhold og afholdt kurser på dette område.

BUUR advokatfirma servicerer både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde. Fonde har en stor betydning i det danske samfund, da fonde typisk enten foretager uddelinger til almennyttige formål eller står bag en erhvervsvirksomhed, som bidrager med arbejdspladser til samfundet.

Torben Buur har praktisk erfaring både som rådgiver for en lang række fonde og som bestyrelsesmedlem i både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde. Han kender fondenes natur og deres typiske årshjul, og han har derfor også en kommerciel forståelse for fondenes virke.

BUUR advokatfirma yder rådgivning til fonde og fondsbestyrelser om bl.a. følgende:

  • Fondsbegrebet
  • Stiftelse af en fond
  • Udformning af fondens vedtægter, herunder formål og opløsning
  • Ændring af vedtægter
  • Fondskapital
  • Hvornår en fond er erhvervsdrivende
  • Skifte mellem erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde
  • Ledelsen i fonde
  • Uddelinger i fonde
  • Beskatning i fonde

I rådgivningen af fonde er fondsmyndigheden ofte involveret, og BUUR advokatfirma bistår fonden i forhold til både Erhvervsstyrelsen og Civilstyrelsen.