Selskabsret

BUUR advokatfirma yder specialistrådgivning indenfor alle aspekter af selskabsretten. Herunder bistand ved

 • Valg af selskabsform
 • Stiftelse af selskab
 • Omsættelighedsbegrænsninger og aktieklasser
 • Kapitalnedsættelse og -forhøjelser
 • Fusion
 • Spaltning
 • Aktie- og anpartsombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Likvidation og anden opløsning af selskaber
 • Omdannelse – skattefri virksomhedsomdannelse og omdannelse af selskabsform
 • Ledelsesforhold og medarbejderrepræsentation
 • Kapitalafgang
 • Selvfinansiering og aktionærlån

Som et speciale bistår Torben Buur herudover med udformning af ejeraftaler og selskabets vedtægter, så disse matcher behov og ønsker eksempelvis i forhold mellem (i) ligeværdige kapitalejere, (ii) majoritetsejer og minoritetsejer, (iii) familieforhold og (iv) medarbejdere optaget som kapitalejere.

BUUR advokatfirma yder rådgivning vedr. alle selskabsformer, herunder aktieselskaber (A/S), anpartsselskaber (ApS), partnerselskaber (P/S), kommanditselskaber (K/S) og interessentskaber (I/S).

Torben Buur er en erfaren dirigent på generalforsamlinger i større aktionærkredse og anvendes løbende som dirigent, når der er behov for stringent og juridisk korrekt afvikling og ledelse af en generalforsamling.