Om Torben Buur

Advokat (L) Torben Buur rådgiver om erhvervsretlige forhold med speciale inden for skatteret, selskabsret, fondsret og ejerskifte (generationsskifte og M&A) – og samspillet mellem disse discipliner. BUUR advokatfirma bistår med rådgivning af erhvervskunder og revisorer og andre virksomhedsrådgivere indenfor specialeområderne.

I skatteretlige forhold bistår Torben Buur bl.a. ved konkret skatterådgivning om enkeltstående forhold, skatteretlige forhold ved omstruktureringer og generationsskifter samt førelse af skattesager. 

I selskabsretlige forhold bistår Torben Buur bl.a. med rådgivning og gennemførelse af selskabsretlige dispositioner i henhold til selskabsloven og tilsvarende for øvrige virksomheder omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder.

I fondsretlige forhold bistår Torben Buur med rådgivning og bestyrelsesarbejde i både erhvervsdrivende og ikke-erhvervsdrivende fonde.

Torben Buur har gennem en årrække undervist i skatteret på bl.a. Aarhus Universitet og er ekstern lektor og fagkoordinator på Master i Skat på Copenhagen Business School (CBS).

Torben Buur er medlem af bestyrelser i både selskaber og fonde, og han bidrager her med strategisk ledelse og juridisk compliance.

BUUR advokatfirma afholder løbende kurser for revisorer og andre rådgivere om emner indenfor aktuel skatteret, selskabsret og fondsret. 

Torben Buur er fremhævet i det internationale ranking bureau, Legal 500 som key lawyer inden for Commercial, Corporate and M&A (2022). Legal 500 angiver: “Torben Buur is a very competent person who is good at communicating and pleasant to work with. He is also skilled at collaborating and entering into complicated negotiations. Torben has this competence to a great extent.” (Legal 500, 2021) 

Uddannelse 

2003 Cand.jur., Aarhus Universitet 

Karriere

2022 – Ejer, BUUR advokatfirma

2012 – 2022 Partner, DAHL advokatpartnerselskab

2003 – 2012 Advokat, DAHL advokatpartnerselskab