Udgivelser og sager

Advokat (L) Torben Buur står bl.a. bag nedenstående udgivelser og offentliggjorte skattesager.

Artikler: 
SR-SKAT 2021.215 – Regreskravs skattemæssige anskaffelsessum 
SR-SKAT 2020.328 – Skattepraktik ved konvertible gældsbreve II 
SR-SKAT 2018.228 – Skattepraktik ved konvertible gældsbreve 
SR-SKAT 2016.390 – Kommanditisters fradragskonto – Ansvarlig indskudskapital og selvskyldnerkaution 
TfS 2011.80 – Konvertible obligationer 
RR 9.2011.72 – Varebiler på gule plader (undgå beskatning af fri bil) 
SR-SKAT 2010.297 – Rentefrie lån 
TfS 2008.211 – Hvornår er et dødsbo skattefrit – praksisændring

Praksis: 
SKM2023.574SR – Aktieoverdragelse med succession – passiv kapitalanbringelse SKM2021.168SR – Konvertibelt gældsbrev, overdragelse med succession til ægtefælle 
SKM2021.116SR –  Anskaffelsessum på kautionsregreskrav og aktieombytning til erhvervende selskab med negativ egenkapital 
SKM2018.499SR – Forskerskatteordningen, direktør, medarbejderaktier; KSL§ 48 E 
SKM2017.410SR – CEO Fraud, fradrag for tab efter kursgevinstloven eller statsskatteloven 
SKM2017.391SR – Værdiansættelse og overførsel af fast ejendom ved fusion 
SKM2015.371SR – Underskudsbegrænsning tomt selskab – Samlet plan 
SKM2015.109BR – Skønsmæssig ansættelse af indbetalinger på bankkonto 
SKM2014.390ØLR – Skønsmæssig ansættelse af vederlag for arbejde på mors ejendom 
SKM2013.843SR – Underskudsbegrænsning ved fusion 
SKM2013.750VLR – Arbejdsudleje, hæftelse for manglende indeholdelse 
SKM2013.229BR – Skønsmæssig ansættelse af vederlag for arbejde på mors ejendom 
SKM2012.66VLR – Maskeret udbytte og fri bolig trods rotteangreb og ombygning 
SKM2011.739SR – Midler fra amerikansk trust anset for arv 
SKM2010.774SR – Konvertibel obligation på anfordringsvilkår 
SKM2010.353SR – Kapitalafkastordning VSL § 22 c – omfatter ikke konvertible obligationer 
SKM2010.248VLR – Ikke indeksering efter EBL § 5A på minkfarm 
SKM2010.53SR – Aktieombytning og fusion 
SKM2008.513BR – Nettoformue på skæringsdagen afgør et dødsbos skattepligt

Bogudgivelse: 
Sambeskatning, 1. udgave 2005, og 2. udgave 2009