Ejerskifte

BUUR advokatfirma bistår ved ejerskifte, både ved generationsskifte og ved køb og salg af virksomhed eller selskab – både de skatteretlige overvejelser og de selskabsretlige og øvrige juridiske forhold herved.

Ejerskifte kan være relevant i mange situationer, som hver kræver sin egen juridiske og skatteretlige løsning, eksempelvis overdragelse til næste generation, etablering af medarbejderaktier, optagelse af investor, fusion med konkurrenten eller salg af hele virksomheden.

BUUR advokatfirma yder skatteretlig og juridisk bistand ved ejerskifte. I relation til generationsskifte og etablering af medarbejderordninger ydes rådgivning om såvel den skatteretlige værdiansættelse som de juridiske forhold ved ejerskiftet – ofte i samarbejde med virksomhedens revisor.

BUUR advokatfirma bistår også ved køb og salg af virksomheder, herunder i forbindelse med indgåelse af letter of intent (hensigtserklæring), term sheet og non-disclosure agreement (hemmeligholdelsesaftale) samt ved gennemførelse af juridisk due diligence, forhandling og udformning af overdragelsesaftale samt closing (gennemførelse) af overdragelsen.