Skatteret

BUUR advokatfirma har 20 års erfaring med dansk og international skatteret.

Torben Buur har i en længere årrække været ekstern lektor i skatteret på bl.a. Aahus Universitet og Master i Skat på Copenhagen Business School (CBS).

Som led i den skatteretlige rådgivning er firmaet altid ajour med udviklingen i den skatteretlige lovgivning og skatteretlige praksis. BUUR advokatfirma afholder løbende kurser i Skat Update med fokus på aktuel lovgivning, aktuel praksis og udvalgte emner, som har aktuel relevans.

BUUR advokatfirma rådgiver om alle aspekter af skatteretten, herunder:

 • Selskabsbeskatning
 • Aktieavancebeskatningsloven
 • Kursgevinstbeskatningsloven
 • Afskrivningsloven
 • Ejendomsavancebeskatning
 • Driftsomkostninger
 • Driftstab og fradrag
 • Gaver – afgift og beskatning
 • Lønmodtageres skatteforhold – beskatning og fradrag
 • Virksomhedsomdannelse
 • Subjektiv skattepligt
 • Generationsskifte, succession m.v.
 • Fusion
 • Spaltning
 • Aktie- og anpartsombytning
 • Tilførsel af aktiver
 • Sambeskatning
 • Medarbejderaktieordninger, herunder optioner og warrants
 • Konvertible gældsbreve
 • Indhentelse af bindende svar fra Skattestyrelsen og Skatterådet

BUUR advokatfirma fører endvidere skattesager i både det administrative klagesystem og hos domstolene.

Ved omstruktureringer bistår BUUR advokatfirma med skatteretlig værdiansættelse samt sikring af, at alle skatteretlige betingelser for skattefrihed og alle selskabsretlige betingelser opfyldes.